REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Definicje

 1. W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.hempley.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„Hempley” – Hempley Sp. z o.o., numer NIP: 9571124935, numer REGON: 386369269 z siedzibą w Gdańsku, ul Ul. Jaśkowa Dolina 132 /25, 80-286, Gdańsk, Polska. Adres e-mail [email protected]

„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.hempley.pl oraz jego podstronach,

„Kupujący” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu www.hempley.pl jest firma Hempley Sp. z o.o., numer NIP: 9571124935, numer REGON: 386369269 z siedzibą w Gdańsku, ul Ul. Jaśkowa Dolina 132 /25, 80-286, Gdańsk, Polska
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku:
  – zamówień płatnych szybką płatnością on-line – w chwili otrzymania od operatora systemu potwierdzenia zrealizowania transakcji.

Hempley zastrzega sobie prawo nie realizowania zamówień na podstawie dokumentu potwierdzenia przelewu w momencie gdy środki nie wpłynęły jeszcze na konto bankowe firmy.

 1. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży ze Sklepem i akceptację postanowień Regulaminu, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie mu faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Tak wyrażona zgoda jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej.
 2. Wszystkie podane w sklepie ceny – jeśli nie zaznaczono inaczej – wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a firmą Hempley Piotr Zawadzki, występującą w roli Sprzedawcy.
 4. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży w sklepie przyjmuje się moment potwierdzenia przez obsługę sklepu poprawności zamówienia i przyjęcie go do realizacji. Poprzez poprawność zamówienia należy rozumieć jego kompletność, dostępność produktów w zamówieniu, ceny produktów, poprawnie naliczone przez system elektroniczny koszty wysyłki/dostawy oraz poprawne dane adresowe podmiotu składającego zamówienie.
 5. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu są przetwarzane przez Hempley Sp. z o.o., numer NIP: 9571124935, numer REGON: 386369269 z siedzibą w Gdańsku, ul Ul. Jaśkowa Dolina 132 /25, 80-286, Gdańsk, Polska.. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

10. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy regulamin.

11. Wszystkie kwestie niezawarte w regulaminie są regulowane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

 • 3 FORMY PŁATNOŚCI I WYSYŁKA TOWARU
 1. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej albo własnym transportem. Kupujący każdorazowo może wybrać formę dostawy dla swojego zamówienia. W sytuacji gdyby dana forma dostawy była dla danego zamówienia niedostępna, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Kupujący wybiera sposób dostawy i pokrywa jej koszt, chyba, że strony umówią się inaczej.
 2. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone na wypadek ew. uszkodzenia lub zaginięcia. Kupujący proszony jest o sprawdzenie zgodności zawartości z zamówieniem możliwie szybko. Wszelkie niezgodności towaru z umową bądź zgłoszenia dotyczące niekompletności towaru Kupujący powinien zgłosić sklepowi natychmiast po ich zauważeniu. Kupujący ma możliwość i powinien sprawdzić zewnętrzny stan paczki (dotyczy przesyłki kurierskiej) w obecności kuriera pod kątem ew. uszkodzeń w transporcie. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy je zgłosić kurierowi dostarczającego przesyłkę i zażądać od niego wystawienia tzw. protokołu szkody, dokumentującego faktyczny stan doręczonej przesyłki. Poprawnie i rzetelnie spisany protokół szkody jest podstawą do reklamacji przez firmę Hempley uszkodzenia towaru w transporcie względem firmy kurierskiej. Oryginał dokumentu (protokół szkody) prosimy wysłać skanem (e-mail) lub listownie na adres firmy Hempley, uprzednio zrobiwszy sobie kserokopię. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji jest określony przez regulamin firmy kurierskiej. Przy pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dot. uszkodzenia w transporcie i braku identycznego towaru na wymianę, Hempley zastrzega sobie prawo do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, nowy produkt zostanie wysłany na adres Kupującego. Na życzenie Kupującego firma Hempley może zrzec się na jego rzecz prawa do dochodzenia roszczeń od firmy kurierskiej. W takiej sytuacji rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia reklamacji przebiega na linii Kupujący Firma Kurierska bez udziału firmy Hempley. W przypadku ewidentnego uszkodzenia przesyłki w transporcie Kupujący ma prawo i możliwość odmówić jej przyjęcia. Taką sytuację należy natychmiast zgłosić firmie Hempley, która dokona wszelkich formalności związanych ze zwrotem przesyłki do Nadawcy i niezwłocznie nada nową przesyłkę do Kupującego.
 3. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu . Ceny opcji dostawy podane są przy wyborze sposobu dostawy, jak również wskazane zostaną w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 4. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie przez system transakcyjny. W przypadku gdyby w wyniku błędu systemu lub błędu ludzkiego koszty wysyłki naliczone zostały niewłaściwie, Hempley zastrzega sobie prawo do poinformowania Kupującego o prawidłowych kosztach wysyłki. Kupujący ma pełne prawo do nie zaakceptowania nowych kosztów wysyłki i rezygnacji z zamówienia bez konsekwencji.
 5. Termin realizacji (wysyłki) zamówienia podany jest przy każdym produkcie na stronie sklepu. W przypadku zamówień zawierających różne produkty, czas realizacji co do zasady będzie wynosił tyle, ile najdłuższy czas realizacji spośród produktów. Czas realizacji zamówień względem dostępności produktów w magazynie firmy Hempley przedstawia się następująco:
  – towar dostępny w magazynie Hempley – 1-3 dni robocze od momentu wpłaty należności na rachunek bankowy,
  – towar niedostępny w magazynie sklepowym – 1-10 dni roboczych od momentu wpłaty należności na rachunek bankowy.
  W uzasadnionych przypadkach czas ten może się wydłużyć – w takiej sytuacji Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez obsługę sklepu.
 6. Czas doręczenia przesyłki przez firmę kurierską określony jest w regulaminach tych przewoźników. Przeciętny orientacyjny czas doręczenia przesyłki kurierskiej na terenie kraju to 1-2 dni roboczych. Terminy te mogą wydłużać się w okresie dużego obłożenia przewoźników, np. w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. W przypadku znaczącego wydłużenia się czasu wysyłki (wykraczającego poza dopuszczalny czas dostawy przewidziany w regulaminie przewoźnika), na życzenie Kupującego możliwe jest dochodzenie zwrotu kosztu wysyłki od firmy kurierskiej przez Hempley na rzecz Kupującego.
 7. Koszty wysyłki poza granice Polski, ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.
 8. Płatności w sklepie internetowym dokonać można przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego (PayU) (operatorem kart płatniczych jest PayU SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).
 • 4 ZWROTY
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta kupujący zachowuje prawo do zwrotu towaru w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W świetle ustawy konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Dokonując zakupu na fakturę VAT, Kupujący wprowadza domniemanie, że zakup związany jest bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową i nie korzysta z uprawnień przysługujących konsumentowi
 2. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi m.in. w następujących przypadkach:
  – gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – gdy dostarczane są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Firma Hempley wydłuża możliwość zwrotu w ten sposób, iż Kupujący ma możliwość jego dokonania – bez podania przyczyny – w przeciągu 30 dni od daty otrzymania towaru. Warunki zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania sprzętu regulowane są przez odpowiednie przepisy prawa.
 4. W przypadku gdyby Kupujący chciał zwrócić towar po upływie ustawowego terminu, jednakże przed upływem regulaminowego okresu 30 dni, zwrot musi zostać dokonany zgodnie z zasadami ustalonymi przez firmę Hempley, które są następujące:
  – Towar jest pełnowartościowy, nie ma wad i jest zgodny z umową;
  – Towar musi posiadać wszystkie elementy i akcesoria, które zostały wraz z nim wydane Kupującemu, również te oznaczone jako ‘gratisowe’;
  – Zakup został dokonany przez Konsumenta i nie był związany z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą.

Zwracany towar musi zostać dostarczony do siedziby firmy Hempley lub nadany za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej najpóźniej 30. dnia od momentu otrzymania go przez Kupującego.

 1. W sytuacji, gdy Kupujący dokonuje zwrotu bez podania przyczyny, koszty związane ze zwrotem produktu (odpowiednie zabezpieczenie, przesyłka lub dostarczenie go w inny sposób do sklepu stacjonarnego sprzedającego) ponosi Kupujący. Firma Hempley zwraca całość wpłaconej przez Kupującego za zwracany towar kwoty, z zastrzeżeniem możliwości obniżenia wartości zwrotu w sytuacji, w której zwracany towar nie spełnia wymogów zwrotu – zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W celu ułatwienia ułatwienia odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu, przygotowaliśmy dla naszych Klientów Formularz Zwrotu – można go pobrać TUTAJ.

DODATKOWA INSTRUKCJA UŁATWIAJĄCA DOKONANIE ZWROTU:

Konsument proszony jest by do odsyłanego towaru dołączył dowód sprzedaży oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (formularz do pobrania TUTAJ). Zwrotu towaru można także dokonać osobiście w siedzibie firmy Hempley, przynosząc zwracany towar oraz dowód zakupu osobiście. W przypadku zwrotu towaru drogą wysyłkową, Konsument proszony jest o staranne zapakowanie towaru i dopełnienie wszelkich formalności związanych z zabezpieczeniem i ew. ubezpieczeniem przesyłki. Firma Hempley zobowiązuje się przelać środki za towar na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w możliwie krótkim czasie po otrzymaniu i dokonaniu sprawdzenia towaru. W sytuacji gdy odsyłany towar nie spełnia wymogów zwrotu (np. jest uszkodzony, nosi ślady używania, jest niekompletny), firma Hempley podejmie decyzję co do dalszych działań zgodnie z obowiązującym prawem, a o swojej decyzji niezwłocznie zawiadomi Kupującego. W sytuacji gdyby Konsument nie był w stanie przedstawić dowodu zakupu towaru (np. z powodu zgubienia), może zostać poproszony o udokumentowanie w inny sposób faktu zakupu (e-mail, potwierdzenie przelewu, etc.).

 • 5 Usługi pozostałe
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:;
 2. Prowadzenie Konta,
 3. Usługi wskazane powyżej świadczone są 24 godziny na dobę.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 6. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 7. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

Nota prawna

Dotycząca zakazu kopiowania treści ze strony www.hempley.pl Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.hempley.pl są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów jest Hempley Sp. z o.o., numer NIP: 9571124935, numer REGON: 386369269 z siedzibą w Gdańsku, ul Ul. Jaśkowa Dolina 132 /25, 80-286, Gdańsk, Polska . Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega, w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.hempley.pl bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych oraz umieszczanie materiałów lub ich części pochodzących z www.hempley.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.