Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważne, dlatego zbieramy je i przetwarzamy zgodnie z prawem. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności, czyli to w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Hempley Sp. z o.o., numer NIP: 9571124935, numer REGON: 386369269 z siedzibą w Gdańsku, ul Ul. Jaśkowa Dolina 132 /25, 80-286, Gdańsk, Polska, który prowadzi sklep internetowy www.hempley.pl

Jak uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas Administratora Danych Osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

telefon: +48 791 920 945

adres e-mail: [email protected] adres pocztowy: Hempley Sp. z o.o., numer NIP: 9571124935, numer REGON: 386369269 z siedzibą w Gdańsku, ul Ul. Jaśkowa Dolina 132 /25, 80-286, Gdańsk, Polska

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie internetowym.

Jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez hempley.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 1. Zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 2. Realizacji zamówień internetowych a także zwrotów, reklamacji i zmian w tychże zamówieniach;
 3. Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez chat);
 4. Kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług;
 5. Zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 6. Monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert;
 7. Przechowywania danych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym w szczególności:
 1. dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;
 2. prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;
 3. egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.

Jeśli zgodzisz się na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, upoważniasz nas dodatkowo do:

 1. Prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym: newslettera, sms, informacji o promocjach i ofertach handlowych;
 2. Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

 1. imię i nazwisko
 2. adres e-mail
 3. numer telefonu
 4. adres korespondencyjny
 5. adres rozliczeniowy
 6. adres IP.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania wiąże się z tym, że nie będziesz mógł/mogła zawrzeć z nami umowy, a tym samym nie będziemy mogli świadczyć Ci usługi.

Jakie masz uprawnienia wobec Hempley Sp. z o.o., Polska w zakresie przetwarzanych danych?

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były aktualne. Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia błędnych danych. Masz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych. Możesz również zażądać usunięcia danych osobowych oraz konta w sklepie internetowym www.hempley.pl. Firma Hempley niezwłocznie odpowie na żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kiedy możemy nie usunąć Twoich danych osobowych, pomimo żądań? Jeśli obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas do przechowywania określonych danych dłuższy czas do celów archiwizacyjnych, gwarancyjnych i księgowych, a także na przykład w celu dochodzenia roszczeń. Jeśli chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte, napisz do nas wiadomość na adres e-mail [email protected]

Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. cofnąłeś/łaś zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 4. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w

następujących przypadkach:

 1. gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a my mamy obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

 1. Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem;
 2. Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;
 3. Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
 4. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
 5. Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;
 6. Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;
 7. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

UWAGA! Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:

 1. okres prowadzenia Twojego konta w Serwisie;
 2. okres utrzymywania komunikacji, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;
 3. okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora;
 4. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Tobą;
 5. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;
 6. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
 7. okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora.

Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do ochrony danych przesyłanych drogą elektroniczną, stosujemy następujące środki:

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła
 3. Certyfikat SSL

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

Co to są pliki Cookies?

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

W jakim celu możemy przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies?

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Akceptując politykę prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików typu “cookies”, przez które należy rozumieć niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła; tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców; prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika; tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź usunięcia jakichkolwiek plików, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

Jakie dane jeszcze są przetwarzane?

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.